SALA GIMNASTYCZNA – ZSP-6 ŻORY-KLESZCZÓW

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

17:15-18:30
JAZZ SENIOR (Monika K)

17:15-18:30
JAZZ JUNIOR 1  (Monika K)

18:30-20:00
AKRO SENIOR (Marcin Kost)

18:30-20:00
AKRO JUNIOR 1 (Marcin Kost)