Skip to content
Szkoła Sztuki Tańca

Taniec współczesny , Taniec klasyczny, Taniec jazzowy

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Movimento w Żorach

wpisana jest w ewidencję Niepublicznych Szkół Artystycznych prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej.  

Szkoła kształci w zawodzie tancerz.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom tożsamy z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową.  Uzyskanie dyplomu daje możliwość dalszego studiowania w kierunkach artystycznych, tanecznych, choreograficznych oraz umożliwia podjęcie pracy w teatrach tańca, teatrach muzycznych, operach.

Szkoła kształci równocześnie w trzech technikach

Kadrę stanowią znakomici pedagodzy posiadający niezbędne wykształcenie do prowadzenia
zajęć.  Kształcenie odbywa się w systemie
popołudniowym. Długość kształcenia to dziewięcioletni cykl, podzielony na 3 etapy:

 I etap klasy 1-3; II etap klasy 4-6; III etap
klasy 7-9.  Do szkoły można dołączyć na
każdym etapie tanecznej pasji, biorąc udział w egzaminie wstępnym
kwalifikującym do danej klasy.